Algemene ledenvergadering

Algemene Leden Vergadering

Door de COVID-19 crisis hebben we geen reguliere vergadering kunnen houden (normaal vindt deze plaats in April of Mei). 
 
De jaarcijfers 2019 moeten echter tijdig ter goedkeuring worden voorgelegd. Officieel moet dit binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar, maar in verband met COVID-19 is er een spoedwet aangenomen die uitstel geeft met 4 maanden en waarvan wij gebruik maken.
 
De Algemene Leden Vergadering zal digitaal plaatsvinden omdat we de 1.5 meter niet kunnen handhaven tijdens een fysieke vergadering.
 
We willen ons beperken tot datgene wat minimaal noodzakelijk is en dat is de goedkeuring verkrijgen voor de jaarrekening over 2019. Deze is onlangs goedgekeurd door de kascontrolecommissie. 
 
De procedure om tot goedkeuring te komen is als volgt:
  • De financiële stukken en het akkoord van de kascontrolecommissie kunnen ingezien worden via de website. Dit zal in de beveiligde omgeving zijn.
  • Vragen kunt u via e-mail stellen aan de penningmeester via mailadres: [email protected]
  • De vragen en antwoorden zullen worden gepubliceerd.
  • Op 1 augustus 2020 is iedereen in de gelegenheid geweest om de stukken door te nemen.
  • Daarmee hebben de leden de jaarrekening over 2019 goedgekeurd.
De stukken staan ter inzage op deze paginga nadat u bent ingelogd op 'Mijn Club'.
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 573 452 278

T.V. Ruurlo

Loolaan 94
7261 HV Ruurlo