Contributie

Contributie

De contributies voor het lidmaatschap van tennisvereniging Ruurlo zijn voor 2022 als volgt vastgesteld:

Competitie lidmaatschap (5 weekenden)

€ 25,00

Jeugdlidmaatschap (12 maanden)

Jeugd en uitwonende studenten € 102,00

Seniorenlidmaatschap (12 maanden)

Senioren € 163,50 + € 25,-

Senioren krijgen € 25,- retour indien zij in het seizoen een vrijwilligerstaak vervullen. Vrijwilligerstaken staan opgenomen in de dienstenplanner en kunnen door leden zelf ingepland worden. 

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, de contributie wordt in 2 keer geïnd (januari en juli). Bij tussentijdse beëindiging wordt geen contributie gerestitueerd.

Er geldt een gezinskorting van € 12,50 euro per persoon voor het 4e en
volgende lid van het gezin dat op 1 adres woont. Leden die gedurende het jaar lid worden betalen hun contributie naar rato.

Nieuwe leden worden geacht een machtiging af te geven voor automatische incasso van de contributie.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 573 452 278

T.V. Ruurlo

Loolaan 94
7261 HV Ruurlo

KVK-nummer

40101300