Vrijwilligersbeleid

Bij Tennisvereniging Ruurlo zijn, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, veel vrijwilligers actief. De vrijwilligersactiviteiten voor de bar-, schoonmaak- en groendiensten worden gecoördineerd door Bas Reukers en Pieter Alberts (contactgegevens: zie onderaan deze pagina). Op alle seniorleden wordt  een beroep gedaan om twee vrijwilligersdiensten te draaien per seizoen. Onderstaand tref je de afspraken gemaakt tussen leden, werkgroepen en bestuur. 

1. Seniorleden vervullen tweemaal per jaar een vrijwilligersdienst. Aan leden die geen vrijwilligerswerk verrichten, brengen wij jaarlijks aan het einde van het jaar een bijdrage van € 25,00 in rekening.  

2. Leden die geen vrijwilligerswerk willen doen kunnen hun dienst afkopen. Zij dienen dit aan het begin van het seizoen, doch uiterlijk voor 16 februari, per e-mail te melden bij Bas Reukers.

3. Voor het inplannen van een dienst gaan de leden naar de dienstenplanner in de KNLTB ClubApp of op onze website. Hier kan het lid zelf de gewenste datum en tijd kiezen uit de aangeboden diensten. (Voor meer informatie over het inplannen van de diensten klik hier.) 

4. De bardiensten zijn alleen tijdens competities en toernooidagen. Op reguliere speeldagen, door de weeks, is er GEEN bardienst.

5. De diensten voor klein groenonderhoud en schoonmaak kantine worden door de week uitgevoerd.

6. De diensten voor het groot groenonderhoud worden in het weekend uitgevoerd.

7. De beschikbare diensten zijn terug te vinden in de dienstenplanner.

8. Blijkt het lid, op een door hem/haar zelf ingeplande datum, toch niet te kunnen dan dient het lid zelf voor vervanging te zorgen of met iemand te ruilen. In beide gevallen dient dit gemeld te worden bij de betreffende contactpersoon van die dienst (zie onderaan). Kan een lid geen vervanging vinden dan dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 dagen voor aanvang dienst, gemeld te worden bij de contactpersoon. U dient zelf een nieuwe dienst in te plannen om aanspraak te kunnen maken op de restitutie van de inleg van € 25,-.

9. Bestuursleden en werkgroepleden zijn vrijgesteld van de vrijwilligersdiensten. 

Contactpersonen telefonisch bereikbaar na 18.00 uur.

Voor meer informatie over de bardienst: Bas Reukers, e-mail:   [email protected] mobiel: 06-40751982.

Voor meer informatie over schoonmaak kantine: Pieter Alberts, e-mail: [email protected] mobiel: 06-33109192.

Voor meer informatie over groen onderhoud: Pieter Alberts, e-mail: [email protected] mobiel: 06-33109192.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 573 452 278

T.V. Ruurlo

Loolaan 94
7261 HV Ruurlo

KVK-nummer

40101300