Contributie en training

Voor 2024 gelden de volgende contributie- en trainingstarieven: 

Padellen in Ruurlo?
Ga voor meer informatie en inschrijving naar deze pagina

Senioren
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributie wordt via automatische incasso in 2 keer geïnd (januari en juli). Bij tussentijdse beëindiging wordt geen contributie gerestitueerd.

  • Seniorlidmaatschap € 175,00 per jaar ·   
  • Training € 50,00 per groep per uur. Aantal lessen en groepsgrootte te bepalen in overleg met de clubtrainer. Lessen (m.u.v. proeflessen) kunnen uitsluitend gevolgd worden na aanmelding als lid van TVR.  

Seniorleden vervullen tweemaal per jaar een vrijwilligersdienst. Aan leden die geen vrijwilligerswerk verrichten, brengen wij jaarlijks aan het einde van het jaar een bijdrage van € 25,00 in rekening.  

Leden die gedurende het jaar lid worden, betalen hun contributie naar rato. 

Jeugd, jongeren en studenten
Het lidmaatschap loopt per half jaar van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen contributie gerestitueerd.

Tarieven per half jaar:

  • Jeugd-jongeren tot en met 18 jaar* inclusief 1 uur training per week: € 161,50 (reeks van 15 lessen)
  • Jeugd van 16 tot en met 18 jaar en studenten** zonder training: € 51,50  

*) leeftijd bij ingang van de periode
**) aan te tonen met kopie studenten OV-kaart  

Ouder-Kind
Ouders van jeugdleden krijgen voor € 51,50 per half jaar de mogelijkheid om iedere dag tot 19.00 uur te tennissen met hun kind (m.u.v. competitiedagen en toernooien).  

Opzegging
Seniorleden die besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen, dienen dit uitsluitend schriftelijk en uiterlijk vóór 1 december door te geven aan de ledenadministratie ([email protected]).  

Leden met een halfjaarlijks lidmaatschap (jeugd en jongeren, studenten en ouder-kind lidmaatschappen) die besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen, dienen dit uitsluitend schriftelijk en uiterlijk vóór 1 juni of vóór 1 december door te geven aan de ledenadministratie ([email protected]).   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 573 452 278

T.V. Ruurlo

Loolaan 94
7261 HV Ruurlo

KVK-nummer

40101300